7 trải nghiệm văn hoá và nghệ thuật

Kiểm tra lại quy định hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19 trước khi đặt.
Tìm hiểu thêm
⚡️(On Sale)2020 Top Instagram HKSpots
Từ Giá trước đây:$47 Giá chiết khấu:$37 /người
Professional Photo Shoot in Hong Kong
Từ Giá:$84 /người
Learn Photography with HK instagrammer
Từ Giá:$39 /người
Discover Vintage & Design Gems
Từ Giá:$25 /người
面膜手作保养品工作坊
Từ Giá:$49 /người
Hong Kong Language Hangout & Learn
Từ Giá:$33 /người
Walk Tour in the back garden of HK
Từ Giá trước đây:$110 Giá chiết khấu:$88 /người