15 trải nghiệm

Kiểm tra lại quy định hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19 trước khi đặt.
Tìm hiểu thêm
Explore Hidden Alleyway Bars/Speakeasies
Từ Giá:$97 /người
⚡️(On Sale)2020 Top Instagram HKSpots
Từ Giá trước đây:$47 Giá chiết khấu:$37 /người
Professional Photo Shoot in Hong Kong
Từ Giá:$84 /người
Learn Photography with HK instagrammer
Từ Giá:$39 /người
#1⚠️Hong Kong secret garden -Grab a bite
Từ Giá:$45 /người
Discover Vintage & Design Gems
Từ Giá:$25 /người
Play Handpan in Lamma Island's Nature
Từ Giá:$39 /người
面膜手作保养品工作坊
Từ Giá:$49 /người
Discover the hidden side of Hong Kong
Từ Giá:$29 /người
Motorcycle Adventure in Hong Kong
Từ Giá:$123 /người
Mindful coffee making workshop 禪味咖啡體驗
Từ Giá:$54 /người
Vegetarian & Vegan Food & Culture Tour
Từ Giá:$74 /người
Hong Kong Language Hangout & Learn
Từ Giá:$33 /người
Walk Tour in the back garden of HK
Từ Giá trước đây:$110 Giá chiết khấu:$88 /người
Kayak and visit Tai-Tam Bay
Từ Giá trước đây:$97 Giá chiết khấu:$78 /người

Trải nghiệm Airbnb được kiểm định về chất lượng

Trải nghiệm Airbnb được kiểm định về chất lượng

Trải nghiệm Airbnb được kiểm định về chất lượng
  • Chuyên gia địa phương

    Được dẫn dắt bởi người dân địa phương yêu thích nơi họ sinh sống và những việc họ làm.

  • Nhóm nhỏ

    Với quy mô nhóm thân mật, bạn sẽ không bao giờ bị mất kiểm soát.

  • Tiêu chuẩn cao

    Mỗi trải nghiệm đều được đánh giá về khả năng tiếp cận địa điểm độc đáo.

Giới thiệu Trải nghiệm trực tuyến

TRỰC TUYẾN
Murder Mystery Escape Room Game
Từ Giá:$18 /người
TRỰC TUYẾN
Make Mexican Street Tacos with a Pro Chef
Từ Giá:$22 /người
TRỰC TUYẾN
Solve the Mystery Escape Room
Từ Giá:$18 /người