bộ lọc

6 trải nghiệm

Kiểm tra lại quy định hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19 trước khi đặt.
Tìm hiểu thêm
Tây Ban Nha
Canarian Wine Experience at Bodega Los Lirios
Từ Giá:$17 /người
Tây Ban Nha
Cata de Vinos en Viñedo de Montaña
Từ Giá:$51 /người
Tây Ban Nha
Enjoy a Real Canarian Wineryツ
Từ Giá:$55 /người
Tây Ban Nha
Winery Tour and Tasting in Tenerife with the Sommelier
Từ Giá:$22 /người
Tây Ban Nha
The volcano wine tasting
Từ Giá:$109 /người
Tây Ban Nha
Santa Cruz con guía local, tapas y bebidas
Từ Giá:$40 /người