25 nhà

Phòng riêng tại Mchipisi
King Rooms
1 giường
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 10
$64/đêm
Phòng riêng tại Mathule
House of Sollys Guesthouse - Executive Suite
1 giường
Ngày 07 - Ngày 12 tháng 10
$88/đêm
Phòng riêng tại Mathule
House of Sollys Guesthouse - Twin Room
2 giường
Ngày 07 - Ngày 12 tháng 10
$77/đêm
Phòng riêng tại Mathule
House of Sollys Guesthouse - Premium Std Suite
1 giường
Ngày 09 - Ngày 14 tháng 10
$80/đêm
Phòng riêng tại Mathule
House of Sollys Guesthouse - Premium Exec Suite
1 giường
Ngày 07 - Ngày 12 tháng 10
$97/đêm

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về Giyani.
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $28/đêm
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau 2 dặm
Trung bình $30/đêm
Tổng $233
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau 5 dặm
Trung bình $31/đêm
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau 2 dặm
Trung bình $43/đêm
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau 3 dặm
Trung bình $26/đêm
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau 2 dặm
Trung bình $31/đêm
Tổng $247
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau 3 dặm
Trung bình $26/đêm
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau 2 dặm
Trung bình $31/đêm
Tổng $247
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau 2 dặm
Trung bình $23/đêm
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau 7 dặm
Trung bình $34/đêm
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau 4 dặm
Trung bình $41/đêm
Hai chỗ ở tại Giyani cách nhau 9 dặm
Trung bình $53/đêm