0

21 chỗ ở

Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường tầng
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 8
$15/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng chung tại Tanzi District
1 giường
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 11
$16/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng riêng tại Xitun District
1 giường đôi
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 5
$27/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường đơn
Ngày 15 - Ngày 22 tháng 8
$22/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Shalu District
1 giường
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 2
$54/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Central District
1 giường tầng
Ngày 09 - Ngày 16 tháng 6
$17/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Xitun District
1 giường
Ngày 20 - Ngày 27 tháng 8
$30/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Shalu District
1 giường
Ngày 27 tháng 3 - Ngày 03 tháng 4
$90/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng chung tại North District
5 giường
Ngày 20 - Ngày 27 tháng 4
$72/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường đơn
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 10
$22/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường tầng
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 7
$17/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường tầng
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 8
$22/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Shalu District
2 giường
Ngày 14 - Ngày 21 tháng 9
$99/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
4 giường
Ngày 30 tháng 9 - Ngày 07 tháng 10
$68/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
3 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 8
$60/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường đôi
Ngày 30 tháng 6 - Ngày 07 tháng 7
$61/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
8 giường
Ngày 30 tháng 9 - Ngày 07 tháng 10
$150/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
2 giường đơn
Ngày 09 - Ngày 16 tháng 9
$58/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
3 giường tầng
Ngày 20 - Ngày 27 tháng 9
$92/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Central District
1 giường tầng
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 11
$22/đêm