118 chỗ ở

Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $91/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $78/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $100/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $254/đêm
Ở tại Foxton Beach và Foxton
Trung bình $86/đêm
Ở tại Himatangi Beach và Foxton Beach
Trung bình $70/đêm
Hai chỗ ở tại Waitarere Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $51/đêm
Ở tại Himatangi Beach và Foxton Beach
Trung bình $116/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $142/đêm
Ở tại Himatangi Beach và Foxton
Trung bình $84/đêm
Ở tại Levin và Waitarere Beach
Trung bình $70/đêm
Ở tại Waikawa Beach và Foxton Beach
Trung bình $167/đêm
Ở tại Himatangi Beach và Hokio Beach
Trung bình $53/đêm
Ở tại Foxton Beach và Waitarere Beach
Trung bình $97/đêm
Ở tại Manakau và Waikawa Beach
Trung bình $92/đêm
Ở tại Waitārere Beach và Himatangi Beach
Trung bình $114/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $76/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau 1 dặm
Trung bình $87/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $72/đêm
Hai chỗ ở tại Foxton Beach cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $92/đêm