0

127 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
6 giường
Ngày 19 - Ngày 26 tháng 7
$213/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà tại Naivasha
4 giường
Ngày 19 - Ngày 26 tháng 11
$128/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà tại Naivasha
8 giường
Ngày 06 - Ngày 13 tháng 2
$263/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
3 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 7
$315/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
1 giường
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 11
$38/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà tại Gilgil
3 giường
Ngày 25 tháng 10 - Ngày 01 tháng 11
$36/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
7 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 4
$199/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Lake Naivasha
14 giường
Ngày 05 - Ngày 12 tháng 2
$328/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
6 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 1
$279/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
5 giường
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 5
$81/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà tại Nakuru town
4 giường queen
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 11
$191/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Nakuru County
6 giường
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 2
$200/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
6 giường
Ngày 13 - Ngày 20 tháng 6
$251/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà tại Naivasha
5 giường
Ngày 06 - Ngày 13 tháng 4
$91/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
4 giường
Ngày 27 tháng 2 - Ngày 06 tháng 3
$315/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
6 giường
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 2
$293/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà tại Karagita
3 giường
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 12
$50/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
1 giường
Ngày 13 - Ngày 20 tháng 4
$25/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
1 giường queen
Ngày 09 - Ngày 16 tháng 4
$21/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà tại Naivasha
4 giường
Ngày 13 - Ngày 20 tháng 9
$170/đêm