0

45 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Chennai
3 giường
Ngày 28 tháng 8 - Ngày 04 tháng 9
$16/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nungambakkam
1 giường
Ngày 13 - Ngày 20 tháng 11
$41/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Adyar
2 giường
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 3
$34/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Adyar
2 giường
Ngày 27 tháng 3 - Ngày 03 tháng 4
$17/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Chennai
1 giường đơn
Ngày 20 - Ngày 27 tháng 6
$9/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Adyar
1 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 4
$17/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Chennai
2 giường
Ngày 29 tháng 4 - Ngày 06 tháng 5
$18/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Adyar
2 giường đơn
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 7
$19/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Chennai
1 giường đôi
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 10
$12/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Kodambakkam
1 giường
Ngày 20 - Ngày 27 tháng 2
$16/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Adyar
1 giường queen
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 11
$26/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Chennai
1 giường đôi
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 9
$22/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Adyar
16 giường đơn
Ngày 18 - Ngày 25 tháng 9
$17/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Chennai
24 giường đơn
Ngày 30 tháng 7 - Ngày 06 tháng 8
$18/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Adyar
1 giường
Ngày 18 - Ngày 25 tháng 11
$31/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Chennai
1 giường
Ngày 28 tháng 10 - Ngày 04 tháng 11
$13/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Chennai
4 giường đơn
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 11
$21/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Chennai
12 giường đơn
Ngày 15 - Ngày 22 tháng 8
$22/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Chennai
2 giường
Ngày 22 - Ngày 29 tháng 9
$16/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Chennai
3 giường
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 2
$16/đêm