40 chỗ ở

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về Compass Cay.
Ở tại Black Point và Exuma Cays
Trung bình $169/đêm
Ở tại Exuma Cays và BS
Trung bình $324/đêm
Ở tại Staniel Cay và Black Point
Trung bình $230/đêm
Ở tại Exuma Bahamas và Staniel Cay
Trung bình $383/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Staniel Cay và Exhuma
Trung bình $366/đêm
Hai chỗ ở tại Exuma Cays cách nhau 1 dặm
Trung bình $189/đêm
Hai chỗ ở tại Staniel Cay cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $925/đêm
Hai chỗ ở tại Staniel Cay cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $382/đêm
Hai chỗ ở tại Staniel Cay cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $1.228/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Exuma và BS
Trung bình $607/đêm
Hai chỗ ở tại Exuma Cays cách nhau 3 dặm
Trung bình $186/đêm
Ở tại Black Point và Exuma Cays
Trung bình $186/đêm
Ở tại Black Point và Exuma Cays
Trung bình $180/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại BS và Black Point
Trung bình $308/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại BS và Black Point
Trung bình $328/đêm
Hai chỗ ở tại Staniel Cay cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $408/đêm
Ở tại Staniel Cay và Exuma Cays
Trung bình $251/đêm
Ở tại Exuma Cays và Staniel Cay
Trung bình $330/đêm
Ở tại Staniel Cay và Exuma Cays
Trung bình $394/đêm
Hai chỗ ở tại Staniel Cay cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $478/đêm