18 chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Nova Lima và Moeda
Trung bình $108/đêm
Hai chỗ ở tại Brumadinho cách nhau 1 dặm
Trung bình $192/đêm
Ở tại Barro Preto và Belvedere
Trung bình $62/đêm
Ở tại Brumadinho và Vale do Sereno
Trung bình $233/đêm
Ở tại Parque Jardim Amanda và Luxemburgo
Trung bình $50/đêm
Ở tại Cinquentenário và Gutierrez
Trung bình $94/đêm
Ở tại Rio Acima và Cinquentenario
Trung bình $83/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Varjão và Brumadinho
Trung bình $34/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Centro và Vila da Serra
Trung bình $22/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Varjão và Nova Lima
Trung bình $25/đêm
Ở tại Santa Efigênia và Caiçaras
Trung bình $40/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Brumadinho và Belvedere
Trung bình $68/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Moeda và Brumadinho
Trung bình $120/đêm
Ở tại Parque Jardim Amanda và Brumadinho
Trung bình $79/đêm
Ở tại Parque Jardim Amanda và Belvedere
Trung bình $77/đêm
Ở tại Parque Jardim Amanda và Moeda
Trung bình $132/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Centro và Brumadinho
Trung bình $65/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Belvedere và Brumadinho
Trung bình $103/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Nova Lima và Brumadinho
Trung bình $248/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Nova Lima và Brumadinho
Trung bình $66/đêm