Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  How to describe your space

  Get travelers interested with these tips from advertising directors turned hosts.
  Bài viết của Airbnb, đăng ngày Dec 17, 2020
  Video 4 phút
  Đã cập nhật vào Dec 17, 2020
  Watch the video, and remember:
  • Focus on what makes your listing unique.
  • Be honest and set the right expectations.
  • Update your listing as you get feedback.
  Airbnb
  Dec 17, 2020
  Thông tin này có hữu ích không?