Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Nội dung này không có sẵn bằng ngôn ngữ bạn chọn, vì vậy, hiện chúng tôi đã dịch nội dung đó sang ngôn ngữ có sẵn gần nhất.

  Quy trình vệ sinh 5 bước của Airbnb

  Tìm hiểu 5 bước của quy trình kèm theo hướng dẫn bổ sung, các mẹo và biện pháp thực hiện tốt nhất.
  Bài viết của Airbnb, đăng ngày 19 thg 10, 2020
  Video 6 phút
  Đã cập nhật vào 13 thg 5, 2021

  Điểm nhấn

  • Khám phá thêm trong hướng dẫn hoàn chỉnh của chúng tôi để sẵn sàng đón tiếp khách: video hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

  Video này sẽ hướng dẫn bạn qua toàn bộ quy trình vệ sinh tăng cường 5 bước của Airbnb cùng với hướng dẫn bổ sung, mẹo và các biện pháp tốt nhất để giúp bạn thực hiện hoạt động vệ sinh tăng cường. Trong số các biện pháp an toàn trong đại dịch COVID-19 của chúng tôi, ngoài các điều luật và hướng dẫn của địa phương, tất cả các Chủ nhà cũng phải tuân thủ quy trình vệ sinh này giữa các lượt khách.

  Quy trình gồm 5 bước này được xây dựng dựa trên sổ tay vệ sinh của Airbnb với sự hỗ trợ của các chuyên gia nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

  Thông tin trong bài viết này có thể đã thay đổi kể từ thời điểm được đăng tải. Quy trình vệ sinh tăng cường 5 bước cung cấp một bộ các yêu cầu đơn giản để vệ sinh nhà/phòng cho thuê của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện các bước đó, vui lòng tham khảo toàn bộ nội dung sổ tay vệ sinh Airbnb. Là Chủ nhà, bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ bản thân, nhóm và khách của bạn. Đồng thời, bạn cần liên tục tham khảo và tuân thủ mọi điều luật hoặc hướng dẫn có liên quan của địa phương. Airbnb không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích hay bệnh tật nào phát sinh do thực hiện theo quy trình vệ sinh này. Để biết hướng dẫn vệ sinh và quy tắc áp dụng cụ thể cho địa điểm đón tiếp khách của bạn trong khu vực, vui lòng đánh dấu bài viết trong Trung tâm trợ giúp này.

  Điểm nhấn

  • Khám phá thêm trong hướng dẫn hoàn chỉnh của chúng tôi để sẵn sàng đón tiếp khách: video hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu
  Airbnb
  19 thg 10, 2020
  Thông tin này có hữu ích không?

  Tìm hiểu thêm các chủ đề khác