Chuyển đến nội dung
Cứu trợ COVID-19

Giúp một anh hùng tìm nhà ở

Quyên góp để hỗ trợ trang trải chi phí chỗ ở cho lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19. Chúng tôi đang phối hợp với các tổ chức phi lợi nhuận để đảm bảo các khoản quyên góp của bạn đến được với những người cần hỗ trợ.

100% số tiền sẽ được gửi đi để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu

Khoản đóng góp của bạn sẽ được gửi đến các tổ chức phi lợi nhuận đang nỗ lực giúp các nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu tìm được chỗ ở để họ có thể ở gần bệnh nhân hơn, hoặc giữ khoảng cách an toàn với gia đình mình.

Airbnb đang xây dựng công cụ cho các tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19

Chúng tôi đã tạo ra một chương trình cho phép các tổ chức phi lợi nhuận tìm chỗ ở cho các nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu thông qua Airbnb. Với sự giúp đỡ của bạn, họ có thể đặt chỗ ở cho nhiều người hơn nữa.
International Medical Corps
International Rescue Committee