Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.

Khuyến cáo và quy định hạn chế đi lại của chính phủ

Tham khảo các lệnh và nghị định của chính phủ trong những liên kết dưới đây. Biện pháp ứng phó của các chính phủ vẫn tiếp tục được điều chỉnh và bổ sung, vì vậy, vui lòng thường xuyên kiểm tra lại để theo dõi nội dung cập nhật và hãy tin tưởng chính phủ và chính quyền địa phương của bạn để biết thông tin mới nhất.