Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Chủ nhà

  Bắc Mỹ

  Những bài viết về việc đón tiếp khách có trách nhiệm này có thể giúp bạn bắt đầu tìm hiểu những điều cần thiết để trở thành chủ nhà trong khu vực của mình. Mỗi bài viết đều có thông tin về các quy tắc theo tình huống và theo địa điểm cụ thể, bao gồm luật pháp, quy định, thuế, thông lệ tốt nhất và những điều cần cân nhắc khác áp dụng cho những chủ nhà đăng cho thuê trên Airbnb.
  Bạn không phải chủ nhà?
  Chọn một vai trò khác để tìm trợ giúp phù hợp với bạn.