Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Hủy yêu cầu chuyến đi

  Change your mind? Here are a few things to know.

  Understand when you can cancel

  First, check the status of your request. If the Host has already accepted it, then it’s subject to their cancellation policy. If it’s still pending, you can cancel, and you won’t be charged for the reservation or the service fees.

  Cách hủy yêu cầu chuyến đi đang chờ xử lý

  Cách đơn giản nhất là tìm chuỗi tin nhắn với Chủ nhà/Người tổ chức trong Hộp thư của bạn và chọn Rút lại yêu cầu. Nếu không:

  1. Vào mục Chuyến đi rồi nhấp vào Hiển thị thêm kế hoạch chuyến đi
  2. Đối với yêu cầu đặt phòng cho biết Đang chờ Chủ nhà chấp thuận, nhấp vào Hủy đặt phòng
  3. Nhấp vào Hủy yêu cầu

  Note: Some reservations may generate additional charges or temporary authorizations. Find out more about when and how you’re charged for a reservation.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan