Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Cách đặt nhà/phòng cho thuê cho phép Đặt ngay và nhà/phòng cho thuê thông thường

You’ve found the perfect place to stay—and now, you’re ready to book. Let’s do this!

First, make sure your account is set up. Then, depending on the type of listing, you can either book instantly or send a request to the Host.

Gửi yêu cầu đặt phòng

  1. Vào mục cho thuê rồi nhấp vào Kiểm tra tình trạng còn phòng
  2. Chọn ngày, số lượng khách, sau đó nhấp vào Đặt phòng
  3. Nếu nút Xác nhận và thanh toán được hiển thị, bạn có thể đặt ngay
  4. Nếu nút Yêu cầu đặt phòng được hiển thị, bạn có thể thêm thông tin thanh toán, xem lại các chính sách và điều khoản, rồi nhắn tin cho Chủ nhà trước khi gửi

What happens next?

If you booked instantly, you’re good to go. If you sent a request, your Host will typically respond within 24 hours. In the meantime, we may ask you to verify your identity—some Hosts require it, and it helps us ensure the safety of our community.

In everywhere but India, if the Host accepts your request, you’ll be charged for the reservation. If they decline or don’t respond within 24 hours, there's no charge and you’ll be free to book a different stay instead.

For guests paying in Indian rupees, you'll be charged for the reservation when you request to book. If your request expires or is declined by the Host, we'll immediately refund you in full, which can take up to 10 days, depending on your bank.

Instant Book listings (these are the ones with the Confirm and pay buttons) don't require approval from the Host. Instead, you can just choose your travel dates and book instantly without waiting for the Host to respond. You can still message the Host ahead of time with any questions.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký