Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Quy trình mời đặt phòng

So, you’ve got some dates in mind and you found a place you’re interested in. You message the Host and they reply with an invitation to book. Great news—this means that the place is available and the Host wants to seal the deal.

What’s next? All you have to do is click Book Now in the message thread, add your payment information, and click Confirm. You’ll be all set.

Not quite ready? You have 24 hours to decide if you want to book for those dates and that price. If you wait longer, the guest fees may change, or the Host may accept another booking, as they are able to invite many potential guests.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký