Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để chỉnh sửa, xóa hoặc thêm phương thức thanh toán?

  Nếu trên tài khoản của bạn có một phương thức thanh toán không đúng (VD: thẻ tín dụng hết hạn), bạn có thể cập nhật thông tin này hoặc thêm phương thức thanh toán mới.

  Chỉnh sửa phương thức thanh toán cho các khoản thanh toán sắp tới

  Nếu bạn đang có một đặt phòng/đặt chỗ đã được lên lịch thanh toán vào một ngày trong tương lai, chẳng hạn như đặt phòng/đặt chỗ dài hạn, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán cho khoản thanh toán đã lên lịch trong tương lai đó hoặc thanh toán sớm.

  Để chỉnh sửa phương thức thanh toán:

   1. Vào mục Chuyến đi và chọn chuyến đi mà bạn muốn thay đổi
   2. Trong mục Chỗ ở/trải nghiệm bạn đã đặt, chọn đặt phòng của bạn
   3. Trong mục Chi tiết thanh toán, chọn Nhận phiếu thu và quản lý thanh toán
   4. Trong mục Chi tiết thanh toán của bạn, vào phần Khoản thanh toán đã lên lịch và chọn Cập nhật chi tiết thanh toán
   5. Cập nhật phương thức thanh toán và chọn thời điểm bạn muốn thanh toán
   6. Nhấp Gửi

   Xóa phương thức thanh toán

   Bạn có thể xóa phương thức thanh toán trong tài khoản trừ khi phương thức đó hiện đang được sử dụng cho một đặt phòng/đặt chỗ chờ xử lý hoặc đang hoạt động.

   Để xóa phương thức thanh toán:

   1. Vào Cài đặt tài khoản > Thanh toán và chi trả
   2. Bên cạnh phương thức thanh toán, nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm
   3. Nhấp vào Xóa

   Thêm phương thức thanh toán

   Bạn có thể thêm một phương thức thanh toán không phải là thẻ tín dụng hoặc ghi nợ trên trang thanh toán. Hoặc bạn có thể thêm thẻ tín dụng hoặc ghi nợ vào tài khoản của mình.

   Để thêm phương thức thanh toán:

    1. Vào Cài đặt tài khoản > Thanh toán và chi trả
    2. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán

    Đặt một phương thức thanh toán làm mặc định

    Bạn có thể chọn một phương thức thanh toán để phương thức này hiện trên cùng trong danh sách phương thức thanh toán khả dụng vào lần đặt phòng/đặt chỗ tới.

    Để đặt phương thức thanh toán mặc định:

     1. Vào Cài đặt tài khoản > Phương thức thanh toán
     2. Bên cạnh phương thức thanh toán, nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm
     3. Nhấp vào Đặt làm mặc định

     Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

     Bài viết liên quan