Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Chỉnh sửa, xóa hoặc thêm phương thức thanh toán

Nếu trên tài khoản của bạn hiện có một phương thức thanh toán không chính xác (ví dụ: thẻ tín dụng đã hết hạn), bạn có thể cập nhật thông tin thẻ hoặc thêm phương thức thanh toán mới.

  Chỉnh sửa phương thức thanh toán cho các khoản thanh toán sắp tới

  Nếu bạn đang có một đặt phòng/đặt chỗ đã được lên lịch thanh toán vào một ngày trong tương lai, chẳng hạn như một đặt phòng/đặt chỗ dài hạn, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán cho khoản thanh toán đã lên lịch trong tương lai đó.

  1. Vào mục Chuyến đi và chọn chuyến đi mà bạn muốn thay đổi
  2. Trong mục Chuyến đi bạn đã đặt, chọn đặt phòng/đặt chỗ
  3. Trong mục Chi tiết thanh toán, nhấp vào Nhận phiếu thu và quản lý thanh toán
  4. Trong mục Chi tiết thanh toán của bạn, vào phần Khoản thanh toán đã lên lịch và chọn Cập nhật chi tiết thanh toán
  5. Cập nhật phương thức thanh toán của bạn và chọn thời điểm bạn muốn thanh toán
  6. Nhấp vào Gửi

  Xóa phương thức thanh toán

  Bạn có thể xóa phương thức thanh toán trong tài khoản, trừ khi phương thức đó hiện đang được sử dụng cho một đặt phòng/đặt chỗ chờ xử lý hoặc đang hoạt động.

  1. Vào mục Cài đặt tài khoản > Thanh toán và chi trả
  2. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở bên cạnh phương thức thanh toán đó
  3. Nhấp vào Xóa

  Thêm phương thức thanh toán

  Bạn có thể thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hay một phương thức thanh toán khác vào tài khoản của mình.

  1. Vào mục Cài đặt tài khoản > Thanh toán và chi trả
  2. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán

  Đặt phương thức thanh toán mặc định

  Bạn có thể chọn phương thức thanh toán để phương thức này xuất hiện đầu tiên trong danh sách phương thức thanh toán khả dụng.

  1. Vào mục Cài đặt tài khoản > Phương thức thanh toán
  2. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở bên cạnh phương thức thanh toán đó
  3. Nhấp vào Đặt làm mặc định
  Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

  Bài viết liên quan

  Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
  Đăng nhập hoặc đăng ký