Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Forget your password or having trouble logging in? We’ve been there. Time for a reset.

Đặt lại mật khẩu

  1. Vào trang đặt lại mật khẩu
  2. Nhập địa chỉ email bạn dùng cho Airbnb
  3. Nhấp vào Gửi liên kết đặt lại mật khẩu

Bạn sẽ nhận được liên kết đặt lại mật khẩu qua email.

If you’ve requested the reset link more than once, make sure you're using the right email address. You may also need to disable your email service’s link preview (EX: Outlook) or mail-scanner feature, which could cause the link to expire before you open it.

Thay đổi mật khẩu của bạn

Nếu bạn biết mật khẩu hiện tại của mình và muốn thay đổi mật khẩu đó:

  1. Vào mục Tài khoản > Đăng nhập và bảo mật
  2. Bên cạnh Mật khẩu, nhấp vào Cập nhật
  3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn
  4. Nhập và xác nhận mật khẩu mới của bạn
  5. Nhấp vào Cập nhật mật khẩu

Create a password to log in directly

If you created an Airbnb account by connecting to Facebook, Google, Apple, or using your phone number, you weren’t required to create a password. But you also have the option to log in directly by creating a password. Here’s how:

  1. Log out of your Airbnb account
  2. Follow the steps above to reset your password
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký