Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Xác nhận rằng khách có thể tìm thấy nhà/phòng cho thuê của bạn

There are millions of listings on Airbnb, and yours deserves to shine just as much as the rest. How can you tell if people are finding/making their way to it?

Kiểm tra số lượt xem mục cho thuê của bạn

Bạn có thể xác nhận xem nhà/phòng cho thuê của bạn có hiển thị trong kết quả tìm kiếm hay không bằng cách kiểm tra số lượt xem mục cho thuê của bạn:

  1. Vào mục Hiệu suất
  2. Vào mục Chuyển đổi và nhấp vào Lượt xem để kiểm tra xem đã có bao nhiêu lượt xem mục cho thuê của bạn (bạn sẽ có thể chọn phạm vi thời gian)


There, you can select Similar listings in the dropdown menu to compare your views with other listings in your market.

Search for your listing

Put on your travel hat and think like a guest! Search for a stay to find out how your listing appears in search results.

Keep in mind that each guest gets different results, based on their search filters, booking history, and other criteria. If there are a lot of properties in your area, you may need to add a few filters to find your place. And remember, locations are approximate—people only find out exactly where a property is after their reservation is confirmed.

Can’t find your listing? It’s important to note after you publish your listing, it may take up to 72 hours for it to appear in search results.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký