Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Phí vệ sinh

  The cleaning fee is one of several fees that may apply to a reservation (except for listings in China). It helps Hosts keep their listings in good shape and plays a key role in an effective pricing strategy. Cleaning fees are not returned to guests once a trip is completed.

  Where to find it

  • Desktop browser: Click or tap the nightly rate total in search results
  • Mobile/desktop browser and app: Go to Price Details when reserving an Instant Book listing or sending a trip request

  Để thêm hoặc chỉnh sửa phí vệ sinh dành cho nhà/phòng cho thuê của bạn:

  1. Vào Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn chỉnh sửa
  2. Nhấp vào Định giá và tình trạng còn phòng rồi chọn Phí
  3. Bên cạnh Phí vệ sinh, nhấp vào Chỉnh sửa
  4. Nhập phí vệ sinh, sau đó nhấp vào Lưu

  Phí mới chỉ áp dụng cho các đặt phòng trong tương lai, không áp dụng cho các đặt phòng đang chờ xử lý hoặc đã được xác nhận.

  When creating a special offer, Hosts should factor in the cleaning fee, as it’s not automatically included.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan