Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để đặt giá tùy chỉnh cho ngày cuối tuần?

  If you have a base price, you can use weekend pricing to change your nightly price for every Friday night and Saturday night. Weekend pricing does not work if you have Smart Pricing turned on. In that case, Smart Pricing prices will override any price you add in Weekend pricing.

  Đặt định giá cuối tuần

  Để thay đổi giá theo đêm của bạn cho các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần:

   1. Vào Mục cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn thay đổi
   2. Nhấp vào Định giá và vào mục Phí và lệ phí tiêu chuẩn
   3. Bên cạnh Định giá cuối tuần, nhấp vào Chỉnh sửa
   4. Nhập giá theo đêm của bạn, sau đó nhấp vào Lưu

   Other things to know about weekend pricing

   • If you turn weekend pricing off, prices on Friday and Saturday nights revert to your base price.
   • Pending and accepted reservations are not affected by pricing changes, since your guest has already submitted their payment information.
   • Weekend pricing does not work if you have Smart Pricing turned on. To override the Smart Pricing price for any night, change the price directly in your calendar.

   Custom pricing

   Any custom weekly and monthly prices you set after turning on weekend pricing will not be overridden. However, if you turn on weekend pricing after setting custom prices, weekend pricing will replace all Friday and Saturday nightly prices on your calendar.

   Find out how to set a savvy price strategy to boost your bookings in the Resource Center.

   Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

   Bài viết liên quan