Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Thay đổi thông tin đặt phòng với tư cách là Chủ nhà

Life happens, and sometimes you just can’t host as planned. Past reservations can’t be changed, but to edit a confirmed or active one, send your guest a trip change request proposing your new dates, price, or number of guests. You can even suggest they stay in a different place, if you have more than one.

Gửi cho khách yêu cầu thay đổi chuyến đi

Đảm bảo các thay đổi của bạn không xung đột với cài đặt nhà/phòng cho thuê. Bạn cũng nên gửi tin nhắn cho khách để giải thích lý do bạn yêu cầu thay đổi.

  1. Vào mục Đặt phòng và chọn đặt phòng mà bạn muốn thay đổi thông tin
  2. Nhấp vào Chi tiết, sau đó nhấp vào Thay đổi hoặc hủy đặt phòng > Thay đổi đặt phòng
  3. Trong mục Chi tiết đặt phòng, thay đổi ngày hoặc số lượng khách rồi nhấp vào Lưu
  4. Trong phần Phí dành cho khách, hãy nhập chi phí chỗ ở mới
  5. Xem lại các thay đổi, rồi nhấp vào Gửi yêu cầu

Nếu khách từ chối hoặc không phản hồi, thông tin đặt phòng sẽ không thay đổi. Nếu họ chấp nhận, thông tin mới sẽ được cập nhật trên đặt phòng.

Nếu giá thay đổi, họ sẽ được tính thêm phí hoặc được hoàn tiền tương ứng. Nếu khoản thanh toán của họ không được gửi thành công trong vòng 48 giờ, thay đổi đó sẽ tự động bị từ chối và đặt phòng sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

Nếu có thay đổi về ngày, chính sách hủy dành cho nhà/phòng cho thuê của bạn sẽ áp dụng cho ngày mới.

Keep in mind that you can only send one request to a guest at a time. Made a mistake? You can’t modify it after sending, but you can cancel it and send a new one by repeating the steps above.

Note: For reservations in India, you can't make changes that would result in a higher price. To do so, you'd need to cancel the existing reservation, revise your listing to reflect the higher price, and ask your guest to make a new reservation.

Need to cancel or request money?

Learn how to cancel a reservation, and find out what to do if you need to cancel an active trip. To request extra funds from your guest, visit the Resolution Center.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký