Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Thay đổi thông tin đặt phòng với tư cách là Chủ nhà

Life happens, and sometimes you just can’t host as planned. Past reservations can’t be changed, but to edit a confirmed or active one, send your guest a trip change request proposing your new dates, price, or number of guests. You can even suggest they stay in a different place, if you have more than one.

Gửi cho khách yêu cầu thay đổi chuyến đi

Nếu bạn không thể đón tiếp khách tại nơi họ đã đặt nhưng có thể sắp xếp cho khách tại một nhà/phòng cho thuê khác, bạn cần hỏi xem khách có đồng ý không rồi mới gửi yêu cầu thay đổi chuyến đi:

 • Thông báo cho khách về thay đổi đó và gửi kèm liên kết đến nhà/phòng cho thuê được đề xuất. Hãy nhớ lưu ý họ về phần chênh lệch chi phí, nếu có
 • Nếu họ đồng ý, hãy gửi cho họ yêu cầu thay đổi chuyến đi
 • Nếu họ không đồng ý và không muốn giữ đặt phòng nữa, bạn cần hủy đặt phòng để họ có thể đặt lại ở nơi khác

Đảm bảo các thay đổi của bạn không xung đột với cài đặt nhà/phòng cho thuê. Bạn cũng nên gửi tin nhắn cho khách để giải thích lý do bạn yêu cầu thay đổi.

 1. Vào mục Đặt phòng và chọn đặt phòng mà bạn muốn thay đổi thông tin
 2. Nhấp vào Chi tiết, cuộn xuống, sau đó nhấp vào Thay đổi thông tin đặt phòng
 3. Chọn tùy chọn Thay đổi thông tin đặt phòng lần nữa
 4. Thay đổi nhà/phòng cho thuê, ngày, số lượng khách hoặc giá
 5. Xem lại các thay đổi, rồi nhấp vào Gửi yêu cầu

How it works

If the guest declines or doesn’t respond, the reservation will remain unchanged. If they accept, it will be updated with your new details. Your guest can also send you an alteration request (shortening their trip or adding nights). Find out more about responding to a guest’s trip change request and declining a trip change request.

If the price changes, they’ll be charged or refunded as necessary. If their payment is not submitted successfully within 48 hours, the change will be automatically declined and the reservation will revert to its original state.

If the dates change, your listing’s cancellation policy will apply to your new dates.

Keep in mind that you can only send one request to a guest at a time. Made a mistake? You can’t modify it after sending, but you’re able to cancel it and send a new one by repeating the steps above.

Once changes have been made, any later changes must go through the process outlined above as a new request.

Other details

Here are a few other things to keep in mind when making a change request:

 • In case you want to change listings, the new listing must be on the same admin Host account (a listing on a co-Host account won’t work)
 • There are no overlapping bookings, even for past dates if the alteration is made mid-reservation
 • You can’t make changes if the guest’s check-out date is in the past
 • Once a reservation has started, the guest can’t change the number of guests
  • If your guest does need to add more guests to their reservation, use the Resolution Center to process any additional payments you and the guest have agreed on
 • If you’ve altered your pricing for the new dates before requesting the change, the new reservation will reflect this pricing, unless the guest booked a special offer—find out more about changing the price of a confirmed or pending reservation
 • Changing the reservation dates may affect whether or not your guest is still eligible for a weekly or monthly discounted rate
 • Alterations always recalculate the taxes for a reservation to apply the most recent and accurate tax requirements for the listing location

Alteration pricing logic

The pricing of the original reservation will be kept when applicable, meaning that alterations will only have new pricing applied when dates are added to a reservation.

In case of a special offer or pre-approval:

 • If there are any date changes, the price will be re-calculated as if canceling and rebooking
 • If there are no date changes, the price will remain the same

Longer stays

If a reservation is for 28 nights or more, the longer stay cancellation policy applies.

If you’re a Host and your guest wants to change their reservation, you’ll need to approve it if:

 • It’s before the trip, but less than 30 days before the check-in date
 • The trip has started, but it’s less than 30 nights before the checkout date
 • The guest is changing the check-in date, or extending the reservation

The change may happen automatically if:

 • It’s before the trip and the reservation are still more than 30 days away
 • The trip has started, but it’s 30 nights or more until the checkout date

If a longer stay is altered to a length of 27 nights or less (short stay), the guest is responsible for the following 30 days of payment after the day of cancellation, or until the end of the reservation if less than 30 days remain.

Once a reservation is altered from long stay to 27 nights or less (short stay), the cancellation policy you have chosen will apply to future alterations or cancellations made to the updated reservation details.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký