Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Chỉnh sửa mục cho thuê của bạn

  You can update your listing at any time—things like your listing details, pricing and availability, and more. There are lots of ways to help your guests get a better idea of what your listing offers.

  Để chỉnh sửa mục cho thuê của bạn:

  1. Vào Menu, chọn Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn thay đổi
  2. Trong phần Thông tin nhà/phòng cho thuê, vào mục bạn muốn thay đổi và nhấp vào Chỉnh sửa

  Một điều cần lưu ý: Có thể mất đến 1 giờ thì các thay đổi mới hiển thị trên mục cho thuê công khai của bạn.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan