Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Thêm nội quy nhà vào một mục cho thuê

  Your house, your rules! After you’ve listed your place, you can set expectations with your guests, like limits on smoking or permission to bring pets. Your house rules will appear on your listing page and guests will need to agree to them to book your place.  

  Để thêm hoặc chỉnh sửa nội quy nhà:

  1. Vào Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn
  2. Trong mục Chính sách và quy tắc, và phần Nội quy nhà
   1. Thực hiện thay đổi và nhấp vào Lưu

    Visit the Resource Center to learn how adding house rules to your listing can protect your home and create a better guest experience.

    Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

    Bài viết liên quan