Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Tìm kiếm theo khu vực lân cận

Seasoned travelers know there isn’t just one New York—just like there isn’t one Lagos or one Paris. Each neighborhood within a city has its own vibe.

You can search for a specific neighborhood, landmark, or street the same way you would for a city—by typing it into the Location field. (ex: “Sagrada Familia, Barcelona” or “Lombard Street, San Francisco”.) You’ll also find neighborhoods and local points of interest identified on the map in your search results

Learn more about the local area

Hosts are more than happy to talk about the neighborhood and will often leave a brief description by the map on their listing, if not in the introductory description. They might have even created a guidebook outlining their favorite spots to give you more local flavor—if so, you’ll find that on the listing, too.

Lastly, don’t forget to read the reviews to find out what other guests think about the area.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký