Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Tôi có thể đánh giá chủ nhà nếu họ hủy đặt phòng hay không?

If the host cancels a stay before the day of check-in, you won’t have the option to leave a review. Instead, an automatic review will be added to their listing’s profile to indicate that they canceled the reservation. These reviews are one of the penalties for host cancellations and can’t be removed.

If the host cancels a stay on or after the day of check-in (12:00 AM in the listing’s timezone), you will have the option to leave a review. If you choose to leave a review, be sure to follow our Review Policy and only rate and comment on relevant experiences which you can personally speak to. For example, you may have valuable feedback about poor communication, an issue at check-in, or difficulty getting to a listing. However, if you didn’t complete check-in, you may not have relevant feedback about the location, amenities, or value.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký