Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Chỉnh sửa đánh giá bạn đã viết

To encourage honest and impartial reviews, we limit the ability of Hosts and guests to edit a review after they’ve written it.

For stays, if you submit your review first, you may edit it anytime within the 14-day review period, up until the other party submits their review. Once both reviews are submitted or the 14-day review period has ended—whichever comes first—both reviews are automatically published and no more changes can be made. Find out how reviews work for stays.

For Experiences, reviews are only written by guests. You may edit your review within 48 hours of initially submitting it, even if the review has been published. Find out more more about how reviews work for Experiences.

  Để chỉnh sửa đánh giá gần đây:

   1. Vào mục Hồ sơ > Đánh giá
   2. Chọn Đánh giá bạn đã viết
   3. Vào đánh giá mà bạn muốn chỉnh sửa

   Removing reviews 

   Once a review you’ve written has been published, you can contact us to request for it to be removed. 

   Did someone else write the review? Just be aware that we will only take action if it violates our Review Policy. Please note that someone who wrote a review always has the right to request that it be removed.

   Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

   Bài viết liên quan

   Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
   Đăng nhập hoặc đăng ký