Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Chọn loại nhà

When guests book your place, they want to know what they’ll be getting. Choose the home type that best describes your place, and make sure to provide additional (and accurate) details.

Entire place

  • Guests will have the whole place to themselves, including a private entrance and no shared spaces.
  • An entire place usually includes a bedroom, a bathroom, and a kitchen.
  • Do make sure to note if you’ll be on the property (for example, “Host occupies first floor of the home").

Private room

  • Guests will have their own private room for sleeping.
  • Other areas, such as a kitchen or living room, could be shared.
  • Do guests have their own bathroom? Note it in the description if they do—or don’t.

Shared room

  • Guests will be sleeping in a bedroom or a common area that could be shared with others.
  • It helps to note how many people they might be sharing with.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký