Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để đặt lịch lại hoặc hủy buổi chụp ảnh của tôi?

  Give your photographer at least 24 hours’ notice to reschedule or cancel your photoshoot. Once the photoshoot begins, it’s not refundable.

  Rescheduling

  To reschedule your professional photography shoot, contact your photographer directly by phone or through your Airbnb messages.

  Canceling

  To cancel a request, go to the professional photography page, scroll to your listing, and click Cancel next to Requested.

  You can also request a cancellation through your listing:

  1. Go to Your Listings
  2. Choose the listing that has the scheduled photoshoot, then click the cover photo or listing title
  3. Scroll to Photos and click Edit
  4. Click Cancel Request
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan