Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Thông báo cho khách về thiết bị an ninh

There’s a balance between keeping your place safe and secure, and your guest's privacy. 

Here’s what you need to know:

  • Intentionally concealed recording devices (such as hidden security cameras) are never permitted
  • Airbnb prohibits security cameras or recording devices that are in or that observe private spaces like bedrooms, bathrooms, or sleeping areas
  • You must indicate the presence of all security cameras or other recording devices in or around a listing, even if they're not turned on or hooked up
  • Undisclosed security cameras or other recording devices are never permitted
  • You must also always disclose if an active recording is taking place

To disclose recording devices in your listing

  1. Go to Listings and click or tap on the on the listing you want to edit
  2. In Listing details, scroll down to Things guests should know and click or tap Edit
  3. Under Safety Devices, check the box for Security cameras/audio recording devices
  4. Click or tap Edit and describe each device, its location, and if it will be off or on (you’ll also be asked to confirm some details about your listing)

Any mechanism that can be used to capture or transmit audio, video, or still images is subject to Airbnb’s rules about security cameras and other recording devices. Find out more.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký