Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Đánh giá về các chỗ ở trên Airbnb.org

Around the world, Airbnb Hosts can offer support when it’s needed most through Airbnb.org. Guest feedback helps us make Airbnb.org even better.

These reviews are private, meaning:

  • They’re not shared with Hosts or the Airbnb community
  • They don’t impact Hosts’ ratings or status—including Superhost status

Guests may also send a private thank-you note, which is emailed to the Host two weeks after checkout.

Host reviews

Host reviews of guests for Airbnb.org stays are published as normal on guest profiles. All  standard review policies apply.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký