Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Chính sách trường hợp bất khả kháng có áp dụng cho yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ của tôi trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 không?

  Mẹo: Bạn phải đáp ứng một số điều kiện nhất định mới có thể hủy theo Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi, tuy nhiên bạn luôn có thể hủy theo chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức. Trong khi tìm kiếm chỗ ở, hãy sử dụng bộ lọc Tùy chọn hủy linh hoạt để chọn được chỗ ở phù hợp với bạn nhất.

  Bài viết chính thức của chúng tôi giải thích chi tiết cách áp dụng Chính sách trường hợp bất khả kháng cho các trường hợp hủy do dịch COVID-19.

  Dưới đây là nội dung tóm tắt để giúp bạn xác định xem yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ của mình có đủ điều kiện hay không.

  Yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ của bạn đủ điều kiện nếu thỏa mãn tất cả những điều kiện sau đây

  • Bạn đặt phòng/đặt chỗ vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020
   • ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm là trong vòng 45 ngày kể từ hôm nay
   • bạn chưa hủy yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ
   • bạn chưa nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm
   • bạn không thể hoàn tất yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ do ảnh hưởng của đại dịch

  Nếu thỏa mãn tất cả những điều kiện đó, bạn có thể tự mình hủy và sẽ được cung cấp các phương án hủy và hoàn tiền trong quá trình hủy. Để hủy theo chính sách này, bạn cần phải cung cấp giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận rằng bạn không thể hoàn tất yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ do dịch COVID-19.

  Lưu ý: Nếu mắc COVID-19, bạn có thể hủy theo chính sách này đối với mọi đặt phòng/đặt chỗ bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi. Bạn sẽ phải cung cấp giấy tờ để xác minh thông tin này.

  Yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ của bạn không đủ điều kiện nếu bạn hủy do COVID-19 nhưng rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây

  • Bạn đặt phòng/đặt chỗ sau ngày 14 tháng 3 năm 2020 hoặc
  • Còn hơn 45 ngày nữa tính từ hôm nay mới đến ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm hoặc
  • Yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ đã bị hủy hoặc
  • Bạn đã nhận phòng/tham gia trải nghiệm

  Nếu bạn không đủ điều kiện nhưng vẫn quyết định hủy, khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được xác định theo chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức và chúng tôi sẽ cho bạn biết số tiền đó trước khi bạn xác nhận hủy. Trong trường hợp này, khoản chi trả cho chủ nhà/người tổ chức và tiền hoàn lại cho khách sẽ được thanh toán theo chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức mà bạn đã đồng ý khi đặt phòng/đặt chỗ.

  Lưu ý: Khi đặt phòng/đặt chỗ bị hủy, Airbnb sẽ gửi mọi khoản chi trả cần thanh toán cho chủ nhà/người tổ chức và mọi khoản tiền cần hoàn lại cho khách theo đúng chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức. Vì lý do đó, các đặt phòng/đặt chỗ bị hủy trước khi chính sách bảo vệ được công bố hoặc gia hạn sẽ không được xem xét lại.

  Các phương án khác nếu yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ của bạn không đủ điều kiện

  Nếu kế hoạch của bạn linh hoạt, bạn có thể cân nhắc phương án trao đổi với chủ nhà/người tổ chức để đổi lịch sang một ngày khác.

  Bạn cũng có thể liên hệ với chủ nhà/người tổ chức để gửi yêu cầu hoàn tiền bổ sung. Nếu đồng ý, họ có thể sử dụng Trung tâm giải quyết để chuyển tiền cho bạn một cách an toàn.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan