Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để xác minh số điện thoại?

  Make sure that the right people have your correct phone number. Hosts are required to verify their phone numbers before listing their homes, and guests must have a verified phone number before booking a reservation.

  Xác minh số điện thoại của bạn

  1. Vào mục Tài khoản > Thông tin cá nhân
  2. Bên cạnh Số điện thoại, nhấp vào Chỉnh sửa rồi chọn Thêm số điện thoại
  3. Chọn quốc gia của bạn, (mã quốc gia sẽ được thêm tự động)
  4. Nhập mã vùng và số điện thoại
  5. Nhấp vào Xác minh – chúng tôi gửi cho bạn mã gồm 4 chữ số qua tin nhắn văn bản (SMS)
  6. Nhập mã gồm 4 chữ số

  Sau khi xác minh số điện thoại của mình, bạn có thể quản lý thông báo qua tin nhắn văn bản bằng cách vào mục Tài khoản và chọn Thông báo. Cước dữ liệu và nhắn tin tiêu chuẩn có thể áp dụng cho mọi cuộc gọi hoặc tin nhắn được gửi hoặc nhận.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan