Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Bảo hiểm du lịch và COVID-19

  Khi mua hợp đồng bảo hiểm du lịch, hãy nhớ xem kỹ những mục được bảo hiểm. Ngoài ra, hãy xem điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ của hợp đồng bảo hiểm, vì phạm vi bảo hiểm, gói bảo hiểm và nhà cung cấp sẽ khác nhau tùy từng nơi trên thế giới.

  Một điều quan trọng cần lưu ý: bảo hiểm du lịch thường không chi trả cho “sự kiện lường trước được” – hoặc sự kiện có cơ sở hợp lý để dự đoán là sẽ diễn ra – ngay cả khi sự kiện đó là một trong những lý do thuộc phạm vi bảo hiểm. COVID-19 có thể được coi là sự kiện lường trước được và có khả năng không thuộc phạm vi bảo hiểm của hầu hết các hợp đồng bảo hiểm du lịch.

  Chúng tôi có thông tin về bảo hiểm du lịch và nơi mua bảo hiểm, nhưng thông tin này chỉ nhằm mục đích tham khảo.

  Lưu ý: Airbnb hiện không cung cấp bảo hiểm du lịch hay xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ công ty, đại lý hay đơn vị môi giới bảo hiểm du lịch nào.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan