Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Quy tắc
Chủ nhà/Người tổ chức

Tài nguyên dành cho Chủ nhà/Người tổ chức

Want to learn about hosting? Depending on how deep you want to go, we’ll send you to the right place.

Answers and info: The Help Center

The Help Center helps you get things done. Quickly understand issues and learn about basic listing and account management tasks.

Insights and inspo: The Resource Center

The Resource Center has more in-depth guidance, news, and inspiration to help you become an amazing Host. It goes into detail on topics like:

  • Setting up listings and improving your space
  • Pricing and communication strategies
  • Becoming a Superhost and more

If you can’t find what you’re looking for there, we’re all ears: Click the Give feedback link on the Resource Center home page to request a new article.

Advice and experience: The Community Center

Sometimes, you just want to find out what others think. The Community Center connects you with Airbnb Hosts around the world to share stories and support.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký