Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Nếu kế hoạch đi lại của tôi thay đổi do đại dịch COVID-19, tôi có những tùy chọn hủy nào?

  Để biết hiện tại bạn có những tùy chọn hủy và hoàn tiền nào, hãy vào mục hủy đặt phòng/đặt chỗ và chọn Kế hoạch đi lại của tôi đã thay đổi do đại dịch COVID-19.

  Bạn sẽ luôn có các tùy chọn sau:

  • Hoàn tiền theo chính sách hủy của chủ nhà
  • Hoàn tiền đầy đủ bằng cách gửi giấy tờ chính thức để được xem xét

  Tùy theo ngày đặt và ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm, bạn có thể thấy một hoặc nhiều tùy chọn như sau:

  • Tiền tích lũy do trường hợp bất khả kháng
  • Yêu cầu chủ nhà/người tổ chức hoàn tiền đầy đủ

  Nhóm hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi sẽ chỉ có thể đưa ra những phương án giống như bạn khi bạn đặt trực tuyến.

  Nếu bạn bị nhiễm COVID-19, bạn sẽ luôn được bảo vệ theo Chính sách trường hợp bất khả kháng tiêu chuẩn của chúng tôi và bạn có thể chọn "Tôi gặp trường hợp bất khả kháng" khi tiến hành hủy.

  Đề nghị chủ nhà/người tổ chức hoàn lại số tiền lớn hơn

  Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn không đáp ứng điều kiện để được hoàn tiền đầy đủ, bạn luôn có thể gửi email cho chủ nhà/người tổ chức để hỏi xem họ có sẵn lòng hoàn thêm tiền qua Trung tâm giải quyết hay không.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan