Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tôi có thể yêu cầu xác minh khách trước khi đặt phòng không?

  Hosts can require guests to complete Airbnb's Verified ID process. To require Verified ID, you must first verify your own ID.

  To set reservation requirements:

  1. Go to the Reservation Requirements page
  2. Check the box next to Require guests to go through verification
  3. Click Save Reservation Requirements
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan