Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Chỉnh sửa số điện thoại trên tài khoản của bạn

Need to edit your phone number? No problem. Keeping your phone number current—and removing any old numbers—is a good way to keep your account safe.

Để chỉnh sửa số điện thoại:

 1. Vào mục Tài khoản > Thông tin cá nhân
 2. Bên cạnh Số điện thoại, nhấp vào Chỉnh sửa
 3. Chỉnh sửa thông tin cần thay đổi rồi nhấp vào Lưu

Note: After a booking is accepted, all phone numbers on an account will be displayed to the other party, whether you're a guest or a Host.

Using your phone number to log in

Once you have a phone number associated with an account, you’ll have the option to log in to Airbnb using that phone number.

If you have more than one phone number listed, or your phone number is shared across multiple accounts, you’ll need to log in with an email address.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

 • Khách

  Xác minh số điện thoại của bạn

  Sau khi bạn đã thêm số điện thoại vào tài khoản, khách, Chủ nhà/Người tổ chức và Airbnb có thể liên lạc với bạn về đặt phòng/đặt chỗ.
 • Khách

  Chỉnh sửa cài đặt tài khoản

  Bạn có thể vào mục Tài khoản để chỉnh sửa cài đặt tài khoản, cũng như một số thông tin trên hồ sơ công khai của mình.
 • Thiết lập tài khoản của bạn

  Bạn đã đăng nhập, nhưng vẫn cần phải chỉnh sửa tài khoản của mình. Bạn phải vào mục nào đây? Dưới đây là cách cập nhật hồ sơ, quản lý cài đặ…
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký