Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Nhãn đánh giá là gì?

When browsing the reviews for a particular listing, you may notice that some reviews contain tags identifying the type of stay a guest had. These tags were designed to help you find reviews that may be relevant for your trip.

The tags that you may find on listings are:

  • LONG STAY: stays where the guest(s) stayed for at least 28 days
  • WEEKEND TRIP: reviews of weekend stays that started on a Friday or Saturday and ended on a Sunday
  • LAST MINUTE TRIP: any stays booked less than 2 days in advance
  • GROUP TRIP: reviews of stays with at least 4 adults and no children or infants
  • FAMILY TRIP: review of stays with at least one child or infant.

These tags may or may not be displayed depending on the search options you’ve chosen for your particular stay.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký