Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để in thông tin đặt phòng của tôi?

  To print the details for an upcoming or completed reservation, log in to your Airbnb account on a computer or using a browser (ex: Chrome, Safari, Firefox).

  The feature is only available on a browser, not in the Airbnb app.

  To print your reservation details:

  1. Go to Trips and click the trip that you want to change
  2. Under Changes pending, click View
  3. Click Cancel
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan