Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Với tư cách là chủ nhà, tôi nên biết những gì về tiền đặt cọc?

  Bạn có thể yêu cầu tiền đặt cọc cho nhà/phòng cho thuê của mình. Airbnb cũng có thể yêu cầu một khoản đặt cọc nếu chúng tôi tin rằng điều này có thể giúp bảo vệ chủ nhà. Tiền đặt cọc chỉ áp dụng đối với một lượng đặt phòng nhỏ.

  Tiền đặt cọc do chủ nhà yêu cầu

  Bạn luôn có lựa chọn tự mình yêu cầu tiền đặt cọc. Khi yêu cầu, bạn cũng nên xác định số tiền đặt cọc.

  Đối với các khoản đặt cọc do chủ nhà yêu cầu, khách sẽ không thanh toán đặt cọc khi thực hiện đặt phòng. Khách sẽ chỉ bị thu tiền nếu bạn gửi khiếu nại thông qua Trung tâm giải quyết của chúng tôi.

  Tìm hiểu vềcách bổ sung tiền đặt cọc.

  Tiền đặt cọc do Airbnb yêu cầu

  Chúng tôi luôn tìm cách để đảm bảo cộng đồng chủ nhà và khách của chúng tôi có những trải nghiệm tuyệt vời trên Airbnb. Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể yêu cầu một cách độc lập một khoản tiền đặt cọc đối với số lượng đặt phòng nhỏ, ngay cả khi bạn không yêu cầu. Điều này dựa trên những yếu tố như thời điểm đặt phòng hoặc các tính năng của nhà/phòng cho thuê.

  Cách hoạt động

  Khách sẽ được biết về số tiền đặt cọc do Airbnb yêu cầu khi thực hiện đặt phòng. Tiền đặt cọc được tính bằng 60% giá cho thuê theo đêm của nhà/phòng cho thuê (khoản tiền này được điều chỉnh đối với thời gian ở dài hạn hơn). Mức giới hạn cho các khoản đặt cọc do Airbnb yêu cầu là 1.000 USD.

  Nếu bạn yêu cầu đặt cọc đối với nhà/phòng cho thuê của mình, đồng thời chúng tôi cũng nhận định rằng một lượt đặt phòng cụ thể cần có tiền đặt cọc, số tiền bạn đặt ra sẽ được áp dụng. Nếu số tiền bạn đặt là 0 USD thì số tiền đặt cọc do Airbnb quyết định sẽ được sử dụng.

  Hai ngày trước khi bắt đầu thời gian ở, khoản tiền đặt cọc này sẽ được khoanh giữ ủy quyền tại phương thức thanh toán của khách. Nếu cuối cùng chúng tôi không thể ủy quyền khoanh giữ khoản tiền đặt cọc, khách sẽ được thông báo qua email và có 12 giờ để thử dùng một phương thức thanh toán khác.

  Nếu khách không trả lời hoặc nếu phương thức thanh toán khác không thành công, Airbnb sẽ hủy lượt đặt phòng và hoàn tiền đầy đủ cho khách. Nếu khách hủy vì lý do không liên quan đến tiền đặt cọc, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán theo chính sách hủy của mình.

  Thông tin bổ sung

  Thu tiền đặt cọc

  Quy trình khiếu nại là giống nhau đối với các khoản tiền đặt cọc do chủ nhà và Airbnb yêu cầu. Quy trình này sẽ không xảy ra tự động. Bạn sẽ cần tự báo cáo và gửi khiếu nại tại Trung tâm giải quyết của chúng tôi trong vòng 14 ngày kể từ ngày trả phòng, hoặc trước khi có khách mới nhận phòng. Tìm hiểu thêm về khiếu nại về thanh toán tiền đặt cọc.

  Xử lý thanh toán

  Tiền đặt cọc phải được xử lý thông qua trang web của Airbnb. Không thể thanh toán các khoản tiền này bằng tiền mặt hoặc thông qua bất kỳ phương thức thanh toán ngoài trang web Airbnb nào khác, vì việc này vi phạm điều khoản của chúng tôi.

  Bảo vệ chủ nhà

  Airbnb không yêu cầu tiền đặt cọc cho tất cả các yêu cầu đặt phòng. Nếu có vấn đề xảy ra và tiền đặt cọc chưa được thanh toán, chủ nhà vẫn được bảo đảm bởi chương trình Bảo vệ chủ nhà của chúng tôi. Mọi khiếu nại đều tuân thủ Điều khoản và điều kiện chương trình Bảo vệ chủ nhà.

  Tìm hiểu thêm về cách Airbnb xử lý tiền đặt cọc.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?