Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Đang chờ thanh toán nghĩa là gì?

Awaiting payment means that a host has accepted a guest's reservation request, but the guest's payment hasn’t gone through yet. In most cases, this means the guest needs to update information related to their payment method.

When a reservation is awaiting payment:

  • The guest who made the reservation request will have 24 hours to successfully update their payment info before the reservation can be confirmed.
  • If the guest doesn’t update their payment method within 24 hours, the request to book will be canceled without penalty to the host or guest. Hosts replying on web will have the option to give guests a 24-hour window or not. If the host would prefer not to allow a 24-hour window, the request will be canceled penalty-free for both host and guest.
  • While the guest is updating their payment info after sending a request to book, dates will be blocked on the host’s calendar for up to 24 hours. This helps us prevent glitches such as a hosts getting multiple payments for requests from multiple guests for the same dates.
  • If the current guest doesn’t confirm their payment info, the request will be cancelled penalty-free and other guests will be able to send inquiries or requests for those dates.
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký