Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Làm cách nào để giữ lịch cho khách?

Sometimes hosts want to make dates on their calendar available so that only a certain guest can book. There are a few ways you can hold dates for a guest:

If a guest requests to book

Dates are automatically held once you accept a guest’s request to book until you accept or decline, the request expires, or the guest withdraws their request. If you accept, the guest’s dates will continue to be held while we’re awaiting payment or awaiting verification.

If a guest sends an inquiry

If your listing has Instant Book turned on, you can pre-approve an inquiry that a guest sent you and choose to hold dates during the 24 hours that guest has to accept or decline your pre-approval. The only way to unblock dates once a reservation is confirmed is to cancel it, which may result in penalties.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký