Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Làm thế nào để kiểm tra xem đặt phòng của một khách nào đó đã được xác nhận chưa?

You’ll get an email when you have a confirmed reservation. You can also go to your reservations, your calendar, or your message with the guest, and check if the reservation status is confirmed.

If there’s a trip change request: If the status says trip change requested, the reservation is confirmed, but either you or the guest is waiting for changes to be accepted or declined. You can send a message to the guest to remind them to accept or decline the changes, or accept or decline the changes they’ve requested.

If the reservation is awaiting payment or guest ID: In these cases, Airbnb is usually gathering some information that might be missing, required, or out of date (ex: the expiration date for your guest’s payment method). We’ll do all the work to confirm these details, and we’ll even reach out to your guest if more info is needed. You’ll get an email as soon as we’re able to confirm the reservation.

Note: This status can block your calendar for up to 24 hours.

If a pre-approval, special offer, or trip request has expired, it’s still possible for you to get a reservation for those dates. Here are a few tips to help a guest book your place.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký