Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Kiểm tra trạng thái đặt phòng/đặt chỗ của bạn với tư cách là khách

Your reservation status keeps you updated on all kinds of things, such as whether you're confirmed or need to do something like verify your ID or leave a review. To check it, either find the message thread with the Host in your inbox, or go to Trips and click or tap Show more trip plans, then Show details.

Confirmed status means you’re good to go! You’ll receive an email saying so, along with a text (SMS) and a push notification if you have those set up

Find out what other status messages mean

Instant Book vs. Request to book: What to expect

For Instant Book listings, your reservation is automatically confirmed. If you used the Request to book button, Hosts have 24 hours to respond. If they decline or don’t respond, no worries: You won’t be charged and are free to book a different stay. Either way, be sure your account is up to date with valid payment information and your verified ID (Some Hosts require it.)

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký