Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Bỏ lỡ email thông báo

You don’t want to miss out on important email notifications from Airbnb. Maybe your personal info is out of date or your notifications aren’t set up right. Start by checking your email address is correct.

Chỉnh sửa địa chỉ email

  1. Vào mục Tài khoản > Thông tin cá nhân
  2. Bên cạnh Địa chỉ email, nhấp vào Chỉnh sửa
  3. Thực hiện thay đổi rồi nhấp vào Lưu

Kiểm tra cài đặt thông báo của bạn

  1. Chuyển đến Tài khoản > Thông báo
  2. Chuyển đến Ưu đãi và cập nhậtTài khoản
  3. Thay đổi lựa chọn về thông báo

Search all messages in your email inbox

Sometimes emails get lost in your inbox. Search for terms like "Airbnb," "reservation," "verification," or other words related to the email you're looking for.

Check your email filters

Spam, junk, and routing rules can mislabel your messages.. To avoid this:

  • Remove Airbnb messages from your spam list
  • Add automated@airbnb.com, express@airbnb.com, and response@airbnb.com to your personal email address book

Check for issues with your email service provider

Depending on your provider or your network, emails can take a few hours to be delivered. If undelivered or delayed emails continue to be an issue, check with your provider.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký